OKULUMUZDA "40 ŞAİR 40 ŞİİR ETKİNLİĞİ"YAPILDI

OKULUMUZDA "40 ŞAİR 40 ŞİİR ETKİNLİĞİ"YAPILDI

Öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, dilimizin söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak; önemli şair ve yazarlarımızı tanımalarını sağlamak amacıyla şiir okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada 10/C Sınıfı öğrencisi Mehmet GÖRMÜŞ BİRİNCİ, Muhammed DAĞDEVİR ikinci, Alper ÇINAR üçüncü oldu.Programı organize eden Edebiyat öğretmenimiz Tuğba GÜNGÖRMEZ´e teşekkür ediyoruz.

26.03.2018 329

26-03-201826-03-201826-03-201826-03-201826-03-201826-03-201826-03-201826-03-2018