Okulumuzda Disiplin Kurulu Toplantısı Yapıldı

Okulumuzda Disiplin Kurulu Toplantısı Yapıldı

Okuldaki öğrencilere bakıldığında büyük bir disiplin olayı ya da okula zarar verici bir davranış sergileyen öğrenciye rastlanılmamıştır. Öğretmenler;  sınıfın düzenini bozan birkaç tane öğrenci olduğunu, aşırı olmasa da zaman zaman dersin işlenişini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.Bu öğrencilere ortaöğretim yönetmeliğindeki disiplin maddeleri hatırlatılmış, rehberlik servisi de ekstradan görüşmeler ve gözlemler  yapmıştır.Sınıf öğretmenleriyle sürekli iş birliği halinde olunmaya devam edilecektir.

26.04.2019 43

26-04-2019