Öğrenci Başarı Analizi Yapıldı

Öğrenci Başarı Analizi Yapıldı

Okulumuz öğrencilerinin I.Ortak Yazılı ve I.Denemelerinin ardından sınav analizleri yapıldı.Akademik başarılarının yanısıra sosyal ve kültürel yönden de değerlendirilmeye tabi tutulan öğrencilerimizin sayısal derslerin yazılı ortamalarının düşük olduğu gözlemlendi. Yapılan deneme sınavlarında da  öğrencilerimizin denemelerinde de test tekniği konusunda eksiklikler olduğu gözlemlendi. Sınıf düzeyinde yapılan çalışmalar sınıf öğretmenlerimiz tarafından velilerimize değerlendirme analizleri toplantı yapılarak aktarıldı.

21.11.2018 87

28-10-2018